جدول ارایه های پوستری

 | تاریخ ارسال: 1400/6/24 | 
برنامه ارایه مقالات پوستر:
تلفیق ماشین بردار پشتیبان با ویژگی های ماتریس GLRM به منظور طبقه بندی سه رقم گندم A-۱۰-۹۳-۱
حاجی آقا علیزاده، سپهر طراحی و ساخت ماشین بی‌ورزکاشت پشته ساز حفاظتی روی بسترهای بلند (رایزبد) A-۱۰-۱۰۴-۲
خیرعلی پور، رفیعی، آگاه ضرورت و اهمیت رشته های دانشگاهی مهندسی بیوسیستم A-۱۰-۱۱۸-۴
غلامی، ربانی، سهرابی تعیین خواص مکانیکی ساقه کرفس و بهینه‌سازی سرعت و زاویه برش به روش سطح پاسخ A-۱۰-۱۳۳-۴
زیبا ساز طالبی، یثربی تاثیر جنس ایمپلنت طراحی شده برای استخوان های ناهنجار بر توزیع تنش به روش المان محدود A-۱۰-۱۹۶-۱
Solki Cheshmeh Soltani، Jafari، Hajiahmad A-۱۰-۲۰۱-۱
A-۱۰-۲۰۳-۲
خوش تقاضا، رحمتی، بناکار، عبادی بررسی عددی پارامترهای مهم در فرآیند گرمایش القایی A-۱۰-۲۰۴-۱
تشخیص و پیش‌بینی مواد جامد محلول(SSC) و اسید قابل تیتر(TA) میوه گلابی با استفاده طیف‌سنجی A-۱۰-۲۱۴-۱
حسن زاده محمودآباد، رسولی شربیانی، میراثی، آقایی، تخمین عملکرد زراعی گندم با استفاده از پردازش تصاویر ماهواره ای A-۱۰-۲۱۵-۲
جعفری، شریفیان، معروفی آذر، مروری بر روش های مختلف برداشت انرژی جهت تأمین توان ادوات الکترونیکی کم مصرف A-۱۰-۲۱۷-۱
شیرارزی طراحی کشاورزی هوشمند بر اساس اینترنت اشیا A-۱۰-۲۲۰-۱
لشگری، عرب، محمد گل تحلیل نقشه مغزی رانندگان تراکتور در مواجهه با سروصدا A-۱۰-۲۳۲-۱
اندکایی زاده، طوسی، بی ریا، تحلیل سامانه مدیریت تلفیقی آفات  با روش ماتریس SWOT A-۱۰-۲۵۰-۱
تقی نژاد ارزیابی و مقایسه تلفات برداشت بذر هیبرید ذرت در کمباین بلال چین خودرو  و روش مرسوم A-۱۰-۲۶۵-۱
احمدی جوشقانی، قهدریجانی، بهشتی، ارزیابی چرخه زندگی تولید پسته به منظور بهینه‌سازی انرژی مصرفی و شاخص‌های زیست‌محیطی در استان قم A-۱۰-۲۶۹-۱
شهبازی، ابونجمی بررسی امکان استفاده از امواج تراهرتز در کیفیت سنجی محصولات کشاورزی و صنایع غذایی A-۱۰-۲۸۹-۱
کشاورزی، رفیعی، علیمردانی، قاسمی مبتکر، مهمترین عوامل تاثیرگذار بر فرآیند هضم بیهوازی بخش آلی پسماندهای جامد شهری A-۱۰-۳۱۴-۲
غلامی، خوش تقاضا، مینایی، مهدویان، تأثیر سرعت بارگذاری بر خواص مکانیکی و ضریب کشسانی ظاهری سیب‌زمینی A-۱۰-۳۱۸-۲
لطیفی، فدوی، زارعین بررسی تاثیر فرآیندهای مختلف استخراج در کیفیت اسانس تولیدی: مطالعه مروری A-۱۰-۳۶۲-۱
Mousazadeh، Tarabi، Taghizadeh-Tameh، Kiapey، Mohammadi A-۱۰-۲۰۸-۱
 
 

 
Alinia Bengar، Alinia Bengar A-۱۰-۱۱۲-۱
طراحی وساخت دستگاه انتقال توان به شانه برش کمباین توسط مکانیزم گیربکس مکانیکی A-۱۰-۱۱۳-۱
همایونفر، امیری چایجان، ساریخانی، ارزیابی عملکرد یک خشک‌کن کنترل آتمسفر و مقایسه آن با سیستم نرمال A-۱۰-۱۲۴-۲
تاور، غلامی، ربانی، احمدی بررسی اثر بسته بندی با فیلم نانو و اتمسفر اصلاح شده بر خواص فیزیکی سیر پوست گیری شده A-۱۰-۱۳۳-۲
سلکی چشمه سلطانی، جعفری، حاجی احمد، طراحی و ساخت دستگاه جمع‌آوری ملخ A-۱۰-۲۰۱-۲
محمدی گل، ولی زاده کاجی، لشگری، صیاد حق شمار، مقایسه برخی روش‌های پیش‌پردازش طیف مرئی/فروسرخ‌نزدیک موج کوتاه بر عملکرد مدل حداقل مربعات جزئی (مطالعه موردی: ارزیابی رسیدگی میوه انجیر) A-۱۰-۲۳۲-۲
A-۱۰-۲۳۷-۱
صادقی، حسینی، تشخیص تقلب رب انار توسط ماشین‌بویایی مبتنی برروش تحلیل داده A-۱۰-۲۳۸-۲
افضلی گروه، سلاجقه، سلیمانی، کریمی، مقایسه و ارزیابی خواص فیزیکی و حسی پسته خندان شده به روش مصنوعی A-۱۰-۲۴۵-۲
صادقی، کیانی، کلانتری کاربرد سامانه‌های بینایی‌ماشین در ارزیابی کیفیت غلات و حبوبات A-۱۰-۲۵۹-۱
حاجی احمد، میرزابه، تعیین خواص فیزیکی و مکانیکی میوه آلبالو رقم سیگانی به‌منظور طراحی ماشین‌های فراوری A-۱۰-۲۶۸-۱
نمامی، رادمرد، تاثیر دمای راکتور  در محدوده دمایی مزوفیلیک و ترموفیلیک میزان تولید بیوگاز از کود بلدرچین A-۱۰-۳۳۸-۱
مینایی، حسینی، بهشتی، امکان‌سنجی تشخیص تقلب روغن کنجد به کمک سامانه ماشین‌بویایی A-۱۰-۲۷۳-۱
مهراد، ذکی دیزجی، حجتی، قوامی جولندان، اثر پیش تیمار فراصوت بر ساختار و بافت میوه‌های موز، کیوی و توت فرنگی A-۱۰-۲۷۸-۱
محمودی، کاظمی، ولادی، جوانمرد، تشخیص تقلب گوشت مرغ در گوشت چرخ‌کرده گوسفند با استفاده از طیف‌سنجی VIS/NIR و روش‌های کمومتریکس A-۱۰-۲۷۹-۱
شریفیان، فتاحی، مروری بر بکارگیری فناوری مایکروویو در خشک‌کردن فرآورده‌های کشاورزی و پروتئینی A-۱۰-۲۹۱-۱
مرادی حسن آباد، نامجو، تاثیر محتوای رطوبتی بر برخی از خواص فیزیکی دانه زیره سبز A-۱۰-۲۹۶-۱
مرادی حسن آباد، نامجو، بررسی برخی مشخصات فیزیکی و مکانیکی سه اکوتیپ دانه زیره سبز A-۱۰-۲۹۶-۲
فلاحی، خوش تقاضا، مینائی، احمدی گاولیقی، نوجوان، کوتاه‌ترین زمان خشک کردن پوست سیب‌زمینی با پیش‌تیمار میدان الکتریکی پالسی A-۱۰-۲۹۹-۱
غلامی، مینایی، مهدویان، مروری بر روش‌های استخراج پکتین از ضایعات غذایی و گیاهی: فراصوت، ریزموج و آنزیمی A-۱۰-۳۱۸-۱
رضایی، صادقی، اثر رطوبت نسبی بر ضریب انتقال حرارت همرفتی جت‌های برخوردی A-۱۰-۳۲۹-۱
 
 
 

 
 
 
 
غلامی، ربانی، سهرابی، تعیین نیروی برش، کار انجام شده برای برش و مدول الاستیسیته دانه باقلا (Vicia faba L.) A-۱۰-۱۳۳-۳
مسعودی توسعه سامانه الکترونیکی برای تعیین جرم و حجم پرتقال با حسگرهای فراصوتی A-۱۰-۱۸۷-۱
یونسی الموتی، جوادی، خفاجه، دهقانی سانیج، صداقت حسینی، طراحی و نصب سامانه آبیاری هوشمند ( کشت موردی: فلفل A-۱۰-۱۹۲-۱
سعدی بررسی ساعت کاری مفید دروگرهای برداشت نیشکر و تاثیر آنها بر عملکرد نیشکر در شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی استان خوزستان A-۱۰-۱۹۴-۳
سلیمانی، عباسپورفرد، روحانی، آق خانی، روند توسعه و تکامل جهانی تیلرها (POWER TILLER) در راستای رفع نواقص و بهبود راندمان آن‌ها A-۱۰-۱۹۵-۱
زارع، ملکی مجد، شبیه سازی کامپیوتری جریان هوا در مخزن استوانه‌ای حاوی مواد متخلخل دانه‌ای با دو آرایش‌ مرسوم کانال‌های ورودی (H,F) A-۱۰-۳۳۷-۴
کهن، نوری آزمون مزرعه‌ای دو مدل ردیف‌کار نئوماتیک برای کاشت ذرت در شهرستان اندیمشک A-۱۰-۱۹۹-۱
حسن زاده محمودآباد، رسولی شربیانی، میراثی، آقایی، برآورد تبخیر و تعرق با الگوریتم توازن انرژی سطحی سبال و تصاویر ماهواره ای A-۱۰-۲۱۵-۱
ناظم السادات، نادری بلداجی، قنبریان، نعمت اللهی، تحلیل پارامترهای مهندسی موثر بر شکل انحناء صفحه برگردان خیش یک گاوآهن برگردان‌دار A-۱۰-۲۱۸-۱
عفیفی، اندکایی زاده، شیخ داودی، انتخاب مناسب روش برداشت نیشکر به لحاظ پارامترهای فنی، اقتصادی و زیست محیطی A-۱۰-۲۳۰-۱
موسوی، برادران مطیع، طراحی ضمیمه الکترواستاتیک برای استفاده در پهپاد های سمپاش A-۱۰-۲۳۱-۲
صادقی، صداقت حسینی، طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه تعیین شاخص دوام پلت A-۱۰-۲۳۸-۱
اثر سوپرجاذب بر تراکم خاک A-۱۰-۲۴۱-۱
ارزیابی عملکرد سامانه توموگرافی امپدانس الکتریکی تحت یک استراتژی سنجش ابتکاری برای پایش سیال دوفازی جامد-مایع A-۱۰-۲۴۷-۱
بی ریا، معزی، اندکایی زاده، ذکی دیزجی، تأثیر دو روش بی‌خاک‌ورزی و خاک‌ورزی مرسوم روی خصوصیات شیمیایی خاک در استان خوزستان A-۱۰-۲۵۰-۲
ساکی، اندکایی زاده، بی ریا، کاربرد کشاورزی دقیق در تولیدات دامی A-۱۰-۲۵۰-۳
صادقیان، عبادیان، طراحی و ساخت دستگاه هشدار دهنده ورود ذرات آلاینده از سیستم هواکش به درون موتور A-۱۰-۲۶۶-۱
نیازی، تبریزی، زستمی، کریمی، طراحی و ساخت مدار آبیاری اتوماتیک در زمین های کشاورزی A-۱۰-۲۷۶-۱
زنگنه، بنائیان، عزیزان، مکان یابی صنایع خشک‌کن پیله تر ابریشم با استفاده از روش TOPSIS؛  مطالعه موردی شهرستان شفت استان گیلان A-۱۰-۲۸۰-۱
کارپرورفرد، عارفی، عظیمی نژادیان، مدل سازی عددی مقاومت کششی یک تیغه باریک بدون باله خاکورز به روش المان محدود A-۱۰-۲۸۴-۱
کریمی بررسی کیفیت افت و ریزش کمباین ‌های متداول غلات در شهرستان دیواندره A-۱۰-۳۳۱-۱
شرفخانی، مردانی، محبی، درفش پور، بررسی تجربی سطح تماس تایر با استفاده از تکنیک پردازش تصویر A-۱۰-۳۴۶-۱

 
آقا رحمت اله محبوب، دکتر کامران خیرعلی پور، اثر نشست ریزگردها بر توان سلول‌های فتوولتاییک، مطالعه موردی: شهرستان ایلام A-۱۰-۱۱۸-۱
مهدی قائمی، آرش محبی، عارف مردانی، مازیار فیض اله زاده، شبیه سازی عددی اتلاف گرمای همرفتی از  گیرنده خورشیدی حفره‌ای با نرم افزار EES A-۱۰-۲۱۹-۱
آقا محمد حسین مروج ایمانی، آقا جلال برادران مطیع، امکان سنجی استفاده از یک سامانه متمرکز کننده فعال جهت کنترل توان و دمای پنل خورشیدی در فصول مختلف سال A-۱۰-۲۳۱-۳
سعید نوروزی، علی ملکی، شاهین بشارتی، بررسی پارامتر های هندسی و نوری سیستم های حرارتی خورشیدی مبتنی بر متمرکز کننده های فرنل خطی A-۱۰-۲۵۸-۱
سعید نوروزی، علی ملکی، شاهین بشارتی، بررسی استفاده از جمع کننده فرنل خطی به عنوان واحد حرارتی تولید بخار سیستم آب شیرین کن MED-TVC A-۱۰-۲۵۸-۳
دکتر موحد سپهوند، دکتر حسین مبلی، دکتر مجید خانعلی، دکتر محمد شریفی، بررسی پتانسیل انرژی خورشیدی و برآورد بازده کلکتورهای تخت خورشیدی در شهر خرم آباد A-۱۰-۳۰۵-۲
دکتر موحد سپهوند، دکتر نیکروز باقری، طراحی و شبیه سازی سامانه فتوولتاییک ۵۰ کیلووات متصل به شبکه با نرم افزار PVsyst (مطالعه موردی: شهر خرم آباد) A-۱۰-۳۰۵-۳
شعبان قوامی جولندان، طاها برنج کوزاده، سید محمد صفی الدین اردبیلی، طراحی آب شیرین کن خورشیدی مجهز به سیستم مه پاش A-۱۰-۳۱۰-۱
شهداد کامفیروزی، شیوا گرجیان، برات قبادیان، ارزیابی یک پاشنده فنجانی دوار و تولید قطره به منظور استفاده در سامانه‌ها‌‌ی نمک‌زدایی از آب‌های شور A-۱۰-۹۵-۱
علی ماشاءاله کرمانی، رضا شهبازی، صدف محبی، امکان سنجی استفاده از نیروگاه‌های خورشیدی کوچک مقیاس جهت استفاده در بوستان‌های جنگلی شهر تهران A-۱۰-۲۸۹-۲
محمد آگاه، دکتر شاهین رفیعی، مروری بر روش‌های برداشت انرژی با استفاده از مواد پیزوالکتریک A-۱۰-۱۰۱-۱
محمد یونسی الموتی، احمد بناکار، حمید خفاجه، محمد زارعین، سید مرتضی صداقت حسینی، بهینه سازی ابعاد گلخانه به منظور بهینه سازی مصرف انرژی بر اساس الگوریتم‌های فرا ابتکاری A-۱۰-۱۹۲-۲
مرتضی زنگنه، نرگس بنائیان، تورج حقیقت، مکان‌یابی گلخانه‌های کوچک‌مقیاس با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی و روش تاپسیس؛ مطالعه موردی شهرستان فومن A-۱۰-۲۸۰-۲
دکتر موحد سپهوند، دکتر حسین مبلی، دکتر مجید خانعلی، دکتر محمد شریفی، ارزیابی پتانسیل انرژی باد در شهر خرم آباد A-۱۰-۳۰۵-۱
خانم زهرا محمدی دوقزلو، آقا مرتضی خشه چی، آقا مسعود دهقانی صوفی، آقا saied moghaddam، مروری بر روش‌های بازیابی انرژی از خطوط انتقال آب توسط توربین‌های پمپی A-۱۰-۳۰۹-۱
سلیمانی، عباسپورفرد، روحانی، طراحی یک کنترلر فازی و PID جهت تعیین نیروی لازم برای پایداری تراکتور در شیب‌های عرضی A-۱۰-۱۹۵-۳
  بررسی روش های ساخت و ارزیابی جاذب های آکوستیکی از مواد بازیافت شده در بخش کشاورزی A-۱۰-۳۲۶-۱
  طراحی، ساخت و ارزیابی دینامومتر پینی برای تراکتور MF۲۸۵ A-۱۰-۳۳۲-۱
  بهینه سازی فرآیند خشک کردن شلتوک در یک خشک کن بستر ارتعاشی مادون قرمز با بهره گیری از یک کنترلر PID A-۱۰-۳۳۷-۵
رحمتی، مهدویان،   ارزیابی فرایند جداسازی فاز جامد از سیال به کمک جداساز نیمه پیوسته - مطالعه موردی جداسازی پالپ از سیال حاوی پکتین A-۱۰-۳۲۰-۱
  طراحی و شبیه‌سازی دستگاه اندازه‌گیری نرخ جریان جرمی مواد فله‌ای مبتنی بر روش نیروی مرکز گرا A-۱۰-۲۰۸-۲
سلکی چشمه سلطانی، جعفری، حاجی احمد، بررسی تاثیر امواج فراصوت بر روی ملخ‌های مهاجم A-۱۰-۲۰۱-۳


 
خیرعلی پور، مدیریت دانش و فناوری در کشاورزی و منابع طبیعی A-۱۰-۱۱۸-۳
دکتر مجید خانعلی، دکتر هما حسین زاده بندبافها، بررسی و مقایسه پایداری تولید سوخت‌های دیزل و بیودیزل با استفاده از رویکرد تقاضای اکسرژی تجمعی A-۱۰-۱۲۹-۱
شدیدی، نجفی تاثیر ویروس کرونا بر روی آلودگی هوا و نیاز توجه بیشتر به سوخت های زیستی در دوران همه گیری A-۱۰-۲۱۱-۱
بررسی خواص کیفی و مکانیکی (سفتی) میوه گلابی طی دوره انبارداری و در شرایط دمایی انبارداری متفاوت A-۱۰-۲۱۴-۲
محمدی، صیدی، اندکایی زاده، ، انتخاب سامانه مناسب جمع آوری بقایا از نظر مصرف انرژی و حجم جمع آوری بقایا در برداشت سبز نیشکر A-۱۰-۲۳۰-۵
آقای مجتبی فروزنده نسب، اثر نصب گاورنر برقی بر روی یک دیزل پمپ کشاورزی A-۱۰-۲۵۴-۱
پوررمضان، روحانی، کرامت سیاوش، زارعین، جایگاه آنالیز‌طیفی روانکارها در پایش وضعیت؛ بررسی آماری نتایج آنالیز طیفی روانکار جعبه‌دنده‌ی ماشین‌آلات سنگین A-۱۰-۲۵۵-۲
پوررمضان، روحانی، کرامت سیاوش، زارعین، عدم کفایت شاخص ساعت‌کارکرد روانکار درتعیین‌ زمان انجام آنالیزطیفی‌ روانکار؛ بررسی آماری A-۱۰-۲۵۵-۳
اکبر علی وردی، یلدا خورشیدوند، تاثیر نوع نازل در پهپاد سمپاش بر کارایی علف کش هالوکسی-فوپ-آر-متیل علیه جو زراعی داوطلب A-۱۰-۲۷۰-۱
شامردی، دهقانی صوفی، قبادیان، الماسی، کوراوند مروری بر فرآیندهای تولید بیوگریس از زیست توده روغنی A-۱۰-۲۸۲-۱
نرگس سعادتی شرفه ، ولی رسولی شربیانی ، ابراهیم تقی­نژاد، عبدالمجید معین فر بررسی خواص کیفی و مکانیکی (سفتی) میوه گلابی طی دوره انبارداری و در شرایط دمایی انبارداری متفاوت A-۱۰-۲۸۶-۱
Mohammad-Ghasemnejadmaleki، Almassi، Minaei، A-۱۰-۲۸۷-۱
فروزنده نسب، اثر نصب گاورنر برقی بر روی یک دیزل پمپ کشاورزی A-۱۰-۳۰۶-۱
کشاورزی، رفیعی، علیمردانی، قاسمی مبتکر، تمروری بر تکنولوژی پیرولیز برای پردازش پسماند جامد شهری A-۱۰-۳۱۴-۱
Zare، Nourmohamadi-Moghadami، Stroshine Development of a new mechanism for uniform distribution of fines in a small-scale silo A-۱۰-۳۳۷-۳
  مروری بر استفاده از گاز ازن برای کنترل حشرات در غلات ذخیره شده A-۱۰-۳۳۷-۶
Hosseinpour-Zarnaq، Minaei، Mahdavian، Khoshtaghaza A-۱۰-۳۴۱-۱
علی پور جورنی، مردانی کرانی، محبی، بررسی مصرف انرژی در تولید سیب بر پایه چرخه زیست LCA در استان آذربایجان غربی A-۱۰-۳۴۵-۱
  طراحی وساخت دستگاه انتقال توان به شانه برش کمباین توسط مکانیزم گیربکس مکانیکی A-۱۰-۲۱۳-۱
دکتر کاظم شاهوردی، بررسی اثر عمق پایاب بر روی عملکرد توربین پیچ ارشمیدس در تولید انرژی از جریان آب در کانالها A-۱۰-۲۴۶-۱
حاجی احمد، میرزابه، مطالعه رفتار ترمومکانیکی و شاخصه‌های رنگی آب آلبالو در فرآیند تغلیظ حرارتی A-۱۰-۲۶۸-۳
 

دفعات مشاهده: 476 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر