جدول ارایه های شفاهی

 | تاریخ ارسال: 1400/6/24 | 
سامانه های اندازه گیری، پایش و کیفیت سنجی چهارشنبه عصر ۱۴-۱۶
  شماره مقاله عنوان مقاله نویسنده ها گرایش ساعت ارایه
۱ A-۱۰-۲۴۷-۲ طراحی و شبیه‌سازی عملکرد سامانه توموگرافی القای الکترومغناطیسی به منظور بازسازی تصویر از مقاطع جریان دوفازی جامد- مایع   طراحی و ساخت ۲۴/۰۶/۱۴۰۰
۱۵/۱۴- ۳۰/۱۴
۲ A-۱۰-۱۳۵-۱ توسعه الگوریتم تشخیص محل برش سر و شکم ماهی قزل‌آلا برای استفاده در دستگاه تمیزکن ماهی با استفاده از روش پردازش تصویر   فناوری پس از برداشت ۲۴/۰۶/۱۴۰۰
۳۰/۱۴- ۴۵/۱۴
۳ A-۱۰-۲۰۳-۱ طبقه‌بندی فلفل دلمه‌ای مبتنی بر ماشین بینایی با استفاده از شبکه‌های عصبی کانولوشنی   فناوری پس از برداشت ۲۴/۰۶/۱۴۰۰
۴۵/۱۴- ۰۰/۱۵
۴ A-۱۰-۳۱۶-۱ تخمین رطوبت غلاف گیاه نیشکر با کمک تصاویر ماهواره سنتینل-۲   فناوری پس از برداشت ۲۴/۰۶/۱۴۰۰
۰۰/۱۵- ۱۵/۱۵
۵ A-۱۰-۹۳-۲ تشخیص بیماری های درخت سیب با بهره گیری از روش های تحلیل بافت و یادگیری ماشین   فناوری پس از برداشت ۲۴/۰۶/۱۴۰۰
۱۵/۱۵- ۳۰/۱۵
۶ A-۱۰-۳۰۸-۱ آشکارسازی تغییرات زمین های کشاورزی ماسال با استفاده از تصاویر سنجنده های TM و OLI   مکانیزاسیون ۲۴/۰۶/۱۴۰۰
۳۰/۱۵- ۴۵/۱۵
 
 
 
 
 
 
 
 
فرآوری و نگهداری محصولات کشاورزی - چهارشنبه عصر ۱۴-۱۶
  شماره مقاله عنوان مقاله نویسنده ها گرایش ساعت ارایه
۱ A-۱۰-۲۶۸-۲ مطالعه و بهینه‌سازی اثرات برخی از عوامل مؤثر بر فرایند استخراج آب آلبالو به روش  فیلتر پرس   فناوری پس از برداشت ۲۴/۰۶/۱۴۰۰
۱۵/۱۴- ۳۰/۱۴
۲ A-۱۰-۳۳۷-۲ بررسی پخش ریزدانه  هنگام پر کردن سیلو غلات در مقیاس آزمایشگاهی   فناوری پس از برداشت ۲۴/۰۶/۱۴۰۰
۳۰/۱۴- ۴۵/۱۴
۳ A-۱۰-۱۳۲-۲ اثر امواج فراصوت بر خصوصیات رئولوژی و پروتئین برنج نیم‌پخت شده   فناوری پس از برداشت ۲۴/۰۶/۱۴۰۰
۴۵/۱۴- ۰۰/۱۵
۴ A-۱۰-۱۱۱-۱ بررسی فنی و اقتصادی ماشین لایه بردار سایشی کینوا و تعیین شرایط بهینه استفاده از آن   فناوری پس از برداشت ۲۴/۰۶/۱۴۰۰
۰۰/۱۵- ۱۵/۱۵
۵ A-۱۰-۳۱۱-۲ بهینه سازی مصرف انرژی در خشک شدن تفاله چغندرقند به روش سطح پاسخ و الگوریتم ژنتیک   فناوری پس از برداشت ۲۴/۰۶/۱۴۰۰
۱۵/۱۵- ۳۰/۱۵
۶ A-۱۰-۲۶۸-۳ مطالعه رفتار تغییر خواص ترمومکانیکی و شاخصه‌های رنگی آب آلبالو در فرایند تغلیظ حرارتی   فناوری پس از برداشت ۲۴/۰۶/۱۴۰۰
۳۰/۱۵- ۴۵/۱۵
 
 
 
 
 
 
 
 
 
رابطه ماشین و خاک چهارشنبه عصر ۱۴-۱۶
  شماره مقاله عنوان مقاله نویسنده ها گرایش ساعت ارایه
۱ A-۱۰-۲۲۱-۲ شبیه سازی  خاک مزرعه طی آزمایش نشست صفحه‌ای توسط معیار تسلیم دراگر پراگر با استفاده از روش المان محدود   مکانیزاسیون ۲۴/۰۶/۱۴۰۰
۱۵/۱۴- ۳۰/۱۴
۲ A-۱۰-۲۳۰-۳ بررسی عوامل اثر گذار بر روی انتخاب ادوات خاک ورز اولیه با روش تحلیل مسیر   مکانیزاسیون ۲۴/۰۶/۱۴۰۰
۳۰/۱۴- ۴۵/۱۴
۳ A-۱۰-۲۶۵-۲ بررسی و مقایسه خاک‌ورزی حفاظتی و مرسوم بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در شرایط زارعین دیم منطقه مغان   مکانیزاسیون ۲۴/۰۶/۱۴۰۰
۴۵/۱۴- ۰۰/۱۵
۴ A-۱۰-۲۹۵-۱ شبیه‌سازی و ارزیابی رفتار تراکمی خاک زراعی توسط مدل‌های موهرکولمب و دراکرپراگر   مکانیزاسیون ۲۴/۰۶/۱۴۰۰
۰۰/۱۵- ۱۵/۱۵
۵ A-۱۰-۲۲۶-۱ پیش‌بینی تاثیر دو ماشین کاشت بر الگوی رویش علف‌های‌هرز مزارع نخود   مکانیزاسیون ۲۴/۰۶/۱۴۰۰
۱۵/۱۵- ۳۰/۱۵
۶ A-۱۰-۲۶۴-۱ طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه تک‌چرخ شنی آزمایشگاهی   طراحی و ساخت ۲۴/۰۶/۱۴۰۰
۳۰/۱۵- ۴۵/۱۵
 
 
 

 
 
انرژی خورشیدی/ آب شیرین کن - چهارشنبه عصر ۱۴-۱۶
  شماره مقاله عنوان مقاله نویسنده ها گرایش ساعت ارایه
۱ A-۱۰-۱۲۰-۱ بررسی تجربی عملکرد یک سامانه‌ی نمک‌زدایی MSF متصل به متمرکزکننده خورشیدی سهموی بشقابی   انرژی های تجدیدپذیر ۲۴/۰۶/۱۴۰۰
۱۵/۱۴- ۳۰/۱۴
۲ A-۱۰-۲۸۸-۱ مروری بر روش های مختلف آب شیرین کنی با استفاده از سیستم های خورشیدی، موارد کاربردی و مزایا و معایب هر روش   انرژی های تجدیدپذیر ۲۴/۰۶/۱۴۰۰
۳۰/۱۴- ۴۵/۱۴
۳ A-۱۰-۳۲۳-۱ بررسی اثرات زیست محیطی تولید آب شیرین در آب شیرین کن های اسمز معکوس خانگی با استفاده از روش ارزیابی چرخه حیات   انرژی های تجدیدپذیر ۲۴/۰۶/۱۴۰۰
۴۵/۱۴- ۰۰/۱۵
۴ A-۱۰-۲۳۶-۱ بررسی فنی اقتصادی سیستم ذخیره ساز انرژی هوای فشرده در ایران   انرژی های تجدیدپذیر ۲۴/۰۶/۱۴۰۰
۰۰/۱۵- ۱۵/۱۵
۵ A-۱۰-۲۹۶-۳ فرایند خشک کردن برگ های به لیمو در یک خشک کن خورشیدی: تحلیل انرژی و اکسرژی   فناوری پس از برداشت ۲۴/۰۶/۱۴۰۰
۱۵/۱۵- ۳۰/۱۵
۶ A-۱۰-۲۴۸-۱ مدلسازی دینامیکی سیالاتی (CFD) آب‌شیرین‌کن فراصوت   طراحی و ساخت ۲۴/۰۶/۱۴۰۰
۳۰/۱۵- ۴۵/۱۵
 
 
 
 
 
 
 
 
 سامانه های اندازه گیری، پایش و کیفیت سنجی پنجشنبه صبح ۸-۱۰ 
  شماره مقاله عنوان مقاله نویسنده ها گرایش ساعت ارایه
۱ A-۱۰-۱-۱ طراحی و ساخت سامانه اندازه گیری میزان تنفس در محصولات کشاورزی (مطالعه موردی کاهو)   فناوری پس از برداشت ۲۵/۰۶/۱۴۰۰
۱۵/۸-۳۰/۸
۲ A-۱۰-۱۳۲-۱ طیف‌سنجی مرئی و مادون قرمز نزدیک برای تعیین حجم آب میوه انار   فناوری پس از برداشت ۲۵/۰۶/۱۴۰۰
۳۰/۸-۴۵/۸
۳ A-۱۰-۲۱۸-۲ مطالعه امکان تشخیص تقلب در نوشیدنی مالت ساده با روش دی‌الکتریک   فناوری پس از برداشت ۲۵/۰۶/۱۴۰۰
۴۵/۸-۹
۴ A-۱۰-۲۹۳-۱ سامانه‌ تشخیص زمان برداشت گل ‌محمدی از مزرعه با روش ماشین ‌بویایی   طراحی و ساخت ۲۵/۰۶/۱۴۰۰
۹-۱۵/۹
۵ A-۱۰-۲۹۲-۱ Monitoring and controlling the incubation process using the Internet of Things system   طراحی و ساخت ۲۵/۰۶/۱۴۰۰
۱۵/۹-۳۰/۹
۶ A-۱۰-۲۵۵-۴ بررسی آماری خصوصیات دی‌الکتریک نمونه روغن‌های آلوده شده با چهار ناخالصی آب، سوخت، پودر آهن و سیلیس   طراحی و ساخت ۲۵/۰۶/۱۴۰۰
۳۰/۹-۴۵/۹
 
 
 
 

 
 
 
فرآوری و نگهداری محصولات کشاورزی - پنجشنبه صبح ۸-۱۰
  شماره مقاله عنوان مقاله نویسنده ها گرایش ساعت ارایه
۱ A-۱۰-۱۲۴-۱ بررسی و مقایسه تغییرات رایحه، رنگ و ویتامین ث برگه های خشک شده پرتقال در خشک کنهای فریز درایر و هوای داغ   فناوری پس از برداشت ۲۵/۰۶/۱۴۰۰
۱۵/۸-۳۰/۸
۲ A-۱۰-۲۴۵-۱ ارزیابی روش‌های خندان کردن پسته و تاثیر آن بر خواص شیمیایی محصول طی زمان انبارمانی   فناوری پس از برداشت ۲۵/۰۶/۱۴۰۰
۳۰/۸-۴۵/۸
۳ A-۱۰-۳۱۱-۱ بررسی اثر پارامترهای برشی بر سینتیک استخراج قند از چغندرقند   فناوری پس از برداشت ۲۵/۰۶/۱۴۰۰
۴۵/۸-۹
۴ A-۱۰-۳۳۰-۱ عملکرد رسوب شیره چغندرقند در لوله شیاردار افقی در اثر تزریق حباب هوا   فناوری پس از برداشت ۲۵/۰۶/۱۴۰۰
۹-۱۵/۹
۵ A-۱۰-۳۳۷-۱ شبیه سازی فرآیند خشک شدن شلتوک در یک خشک کن آزمایشگاهی بسترسیال- فراصوت به کمک دینامیک سیالات محاسباتی   فناوری پس از برداشت ۲۵/۰۶/۱۴۰۰
۱۵/۹-۳۰/۹
۶ A-۱۰-۲۲۱-۱ شبیه‌سازی رفتار تراکم خاک زراعی طی آزمون نشست صفحه ای  با مدل دراگر پراگر و تکنیک پردازش تصویر   طراحی و ساخت ۲۵/۰۶/۱۴۰۰
۳۰/۹-۴۵/۹
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ماشین های تولید محصول (زراعی و باغی) - پنجشنبه صبح ۸-۱۰
  شماره مقاله عنوان مقاله نویسنده ها گرایش ساعت ارایه
۱ A-۱۰-۲۳۴-۱ پیشنهاد مدل ریاضی عملکرد سیستم تمیزکننده کمباین غلات و بهینه سازی عملکرد با استفاده از روش پاسخ سطح   مکانیزاسیون ۲۵/۰۶/۱۴۰۰
۱۵/۸-۳۰/۸
۲ A-۱۰-۲۹۴-۱ ارزیابی سامانه ضدتگرگ شرکت دانش‌بنیان صنایع تگرگ اروین در تولید زردآلو با رویکرد تحلیل انرژی - اقتصادی   مکانیزاسیون ۲۵/۰۶/۱۴۰۰
۳۰/۸-۴۵/۸
۳ A-۱۰-۱۱۸-۲ تحلیل وضعیت ارتعاش صندلی تراکتور ITM ۴۷۵   طراحی و ساخت ۲۵/۰۶/۱۴۰۰
۴۵/۸-۹
۴ A-۱۰-۲۰۵-۲ مدلسازی رفتار تنش و تغییر شکل دو نوع تیغه برش دروگر استوانه ای در برداشت یونجه   طراحی و ساخت ۲۵/۰۶/۱۴۰۰
۹-۱۵/۹
۵ A-۱۰-۲۹۷-۱ بررسی الگو و کارایی مصرف انرژی تولید گندم آبی به کمک رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها، مطالعه موردی: شهرستان اهواز، استان خوزستان   مکانیزاسیون ۲۵/۰۶/۱۴۰۰
۱۵/۹-۳۰/۹
۶ A-۱۰-۲۰۶-۱ دستگاه کودکار کوله پشتی، مخصوص مزارع محصولات جالیزی و باغات   طراحی و ساخت ۲۵/۰۶/۱۴۰۰
۳۰/۹-۴۵/۹
 
 
 
 
 
 
 
 
انرژی های تجدیدپذیر در گلخانه و  محیط های کنترل شده -  پنجشنبه صبح ۸-۱۰
  شماره مقاله عنوان مقاله نویسنده ها گرایش ساعت ارایه
۱ A-۱۰-۱۹۷-۲ بررسی فنی کاربرد سامانه خورشیدی صفحه تخت برای گرمایش گلخانه‌ها در جنوب استان کرمان   انرژی های تجدیدپذیر ۲۵/۰۶/۱۴۰۰
۱۵/۸-۳۰/۸
۲ A-۱۰-۲۴۰-۱ مروری بر عملکرد و توسعه ی سامانه های روشنایی خورشیدی   انرژی های تجدیدپذیر ۲۵/۰۶/۱۴۰۰
۳۰/۸-۴۵/۸
۳ A-۱۰-۳۱۰-۲ شبیه سازی گرمایش از کف گلخانه کلاسیک با روش CFD و بررسی اثر نانوسیال درآن   انرژی های تجدیدپذیر ۲۵/۰۶/۱۴۰۰
۴۵/۸-۹
۴ A-۱۰-۱۹۷-۱ تعیین و مقایسه تناسب اقلیمی جیرفت و دزفول برای توسعه پایدار گلخانه‌ها   مکانیزاسیون ۲۵/۰۶/۱۴۰۰
۹-۱۵/۹
۵ A-۱۰-۲۵۷-۱ ساخت و ارزیابی عملکرد دستگاه لوله گذار آبیاری قطره‌ای زیر سطحی   مکانیزاسیون ۲۵/۰۶/۱۴۰۰
۱۵/۹-۳۰/۹
۶ A-۱۰-۲۴۷-۱ ارزیابی عملکرد سامانه توموگرافی امپدانس الکتریکی تحت یک استراتژی سنجش ابتکاری برای پایش سیال دوفازی جامد-مایع   طراحی و ساخت ۲۵/۰۶/۱۴۰۰
۳۰/۹-۴۵/۹
 
 
 
 
 
 
 
 
طراحی و ساخت پنجشنبه عصر ۱۴-۱۶
  شماره مقاله عنوان مقاله نویسنده ها گرایش ساعت ارایه
۱ A-۱۰-۲۳۹-۱ طرح های هندسی جدید برای میکرو مخلوط کن ها به منظور دست یابی به اختلاط بهتر جریان   طراحی و ساخت ۲۵/۰۶/۱۴۰۰
۱۵/۱۴- ۳۰/۱۴
۲ A-۱۰-۳۳۲-۲ طراحی، ساخت و ارزیابی عملکرد شیر کنترل قابل نصب در خروجی پمپ هیدرولیک تراکتورهای MF۲۸۵   طراحی و ساخت ۲۵/۰۶/۱۴۰۰
۳۰/۱۴- ۴۵/۱۴
۳ A-۱۰-۳۳۵-۱ طراحی و ساخت دستگاه پوستگیر سیر   طراحی و ساخت ۲۵/۰۶/۱۴۰۰
۴۵/۱۴- ۰۰/۱۵
۴ A-۱۰-۳۰۷-۱ طراحی و ساخت دستگاه جمع‌آوری پسماند مالچ پلاستیکی مزارع   طراحی و ساخت ۲۵/۰۶/۱۴۰۰
۰۰/۱۵- ۱۵/۱۵
۵ A-۱۰-۲۴۳-۱ طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه اندازه‌گیری برخط افت دماغه کمباین غلات   طراحی و ساخت ۲۵/۰۶/۱۴۰۰
۱۵/۱۵- ۳۰/۱۵
۶ A-۱۰-۲۷۷-۱ طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه هشدار دهنده نکاشت قلمه برای ماشین قلمه کار نیشکر   طراحی و ساخت ۲۵/۰۶/۱۴۰۰
۳۰/۱۵- ۴۵/۱۵
 

 
بیودیزل/بیوگاز - پنجشنبه عصر ۱۴-۱۶
  شماره مقاله عنوان مقاله نویسنده ها گرایش ساعت ارایه
۱ A-۱۰-۲۰۲-۱ مطالعه تراز انرژی یک موتور دیزل تک سیلندر با مخلوط‌های سوخت دیزل- بیودیزل- بیواتانول   انرژی های تجدیدپذیر ۲۵/۰۶/۱۴۰۰
۱۵/۱۴- ۳۰/۱۴
۲ A-۱۰-۲۰۵-۱ مدلسازی سینتیک تولید بیوگاز از هضم ترکیبی کود گاوی و ضایعات کدوی آجیلی   انرژی های تجدیدپذیر ۲۵/۰۶/۱۴۰۰
۳۰/۱۴- ۴۵/۱۴
۳ A-۱۰-۲۶۱-۲ بررسی تأثیر افزودن نانوذرات گیاهی به سوخت دیزل بر عملکرد و آلایندگی موتور دیزل   انرژی های تجدیدپذیر ۲۵/۰۶/۱۴۰۰
۴۵/۱۴- ۰۰/۱۵
۴ A-۱۰-۲۷۴-۱ بررسی شاخصهای زیستمحیطی نیروگاه بیوگاز سوز تولید هم‌زمان برق و حرارت (BIO-CHP) تصفیه‌خانه‌های فاضلاب با استفاده از ارزیابی چرخه حیات (LCA)   انرژی های تجدیدپذیر ۲۵/۰۶/۱۴۰۰
۰۰/۱۵- ۱۵/۱۵
۵ A-۱۰-۱۱۴-۱ اثر حضور پسماند لیگنوسلولزی گیاه نیشکر و تفاله چای سیاه بر فرآیند تصفیه‌ی زیستی فاضلاب شهری در سیستم راکتور هضم بی‌هوازی ناپیوسته   انرژی های تجدیدپذیر ۲۵/۰۶/۱۴۰۰
۱۵/۱۵- ۳۰/۱۵
۶ A-۱۰-۱۱۵-۱ مقایسه‌ی تأثیر پیش تیمار‌های پلاسمای سرد و اولتراسونیک بر عملکرد هضم بی‌هوازی پسماند کاه کلزا در راکتور ناپیوسته   مکانیزاسیون ۲۵/۰۶/۱۴۰۰
۳۰/۱۵- ۴۵/۱۵
 

دفعات مشاهده: 506 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر