ارایه شفاهی

 | تاریخ ارسال: 1400/6/6 | 
لطفا برای ارایه های شفاهی از این فرمت استفاده کنید.

دفعات مشاهده: 843 بار   |   دفعات چاپ: 10 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ارایه های پوستری

 | تاریخ ارسال: 1400/6/6 | 
لطفا برای ارایه های پوستری از این فرمت استفاده کنید.

دفعات مشاهده: 837 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

لیست مقالات پذیرفته شده شفاهی

 | تاریخ ارسال: 1400/6/6 | 
برای دریافت لیست مقالات پذیرفته شده شفاهی از این لینک استفاده کنید.

دفعات مشاهده: 834 بار   |   دفعات چاپ: 9 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

لیست مقالات پذیرفته شده پوستر

 | تاریخ ارسال: 1400/6/6 | 
برای دریافت لیست مقالات پذیرفته شده پوستر از این لینک استفاده کنید.

دفعات مشاهده: 831 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ویرایش و اصلاح مقاله بر اساس نظر داوران

 | تاریخ ارسال: 1400/6/6 | 
از نویسندگان محترم مقالات پذیرفته شده تقاضا می شود با مراجعه به پنل کاربری خود و انتخاب «صفحه شخصی» وارد پنل شخصی خود شوند. سپس با مطالعه نظرات داوران حداکثر تا ۱۵ شهریورماه مقاله اصلاح شده خود را جایگزین مقاله قبلی کنند.
برای دسترسی به نظرات داوران پس از ورود به پنل شخصی، با کلیک بر روی شماره مقاله در بخش «آمار کلی مقالات» وارد پرونده مقاله ارسالی شده و با انتخاب گزینه «پرونده مقاله» و درنهایت گزینه «وضعیت داوری» از نظرات داوران اطلاع یابید. 

دفعات مشاهده: 774 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آماده سازی فایل ارایه شفاهی

 | تاریخ ارسال: 1400/6/7 | 
همه مقالات ارایه شفاهی لازم است تا فایل ارایه خود را به مدت ۱۰ دقیقه با استفاده از منوی «SLIDE SHOW» و سپس «Record Slide Show» ارایه نمایند و حداکثر تا ۲۰ شهریورماه به ایمیل کنگره ارسال نمایند. هر ارایه شفاهی شامل ۱۰ دقیقه صحبت و ۵ دقیقه سوال و جواب می باشد. به هر مقاله ارایه شفاهی یک رووم اختصاصی در فضای بیگ بلو باتن داده خواهد شد که تا یکساعت بعد از ارایه قابل دسترسی است. شرکت کنندگان می توانند در این محیط با نویسندگان ارتباط داشته باشند.

توجه: به نویسندگانی که به هر دلیل در ساعت ارایه حضور نداشته باشند گواهی ارایه شفاهی داده نخواهد شد.دفعات مشاهده: 737 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

شیوه ارایه های مقالات پوستری در کنگره

 | تاریخ ارسال: 1400/6/7 | 
به اطلاع نویسندگانی که مقاله آن ها به صورت پوستری می باشد می رساند، به هر مقاله یک رووم اختصاصی در نرم افزار بیگ بلو باتن داده می شود. نویسندگان با ارایه پوستر خود در این رووم های اختصاصی با بازدیدکنندگان تبادل نظر می کنند.
برنامه زمانی ارایه روز دوم می باشد ولی پس از تعیین زمان دقیق سخنرانی های کلیدی اطلاع رسانی می شود.

دفعات مشاهده: 720 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر