سيزدهمين کنگره ملی مکانيک بيوسيستم و مکانيزاسيون ايران- پنل های تخصصی
زمینه های پنل های تخصصی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/6/6 | 
در کنگره در حال تلاش هستیم در زمینه های تخصصی زیر پنل های تخصصی برگزار شود. با نهایی شدن برنامه هرکدام اطلاع رسانی می گردد.
۱- مشکلات تولید کنندگان و صنایع ماشین آلات و مکانیزاسیون
۲- کارآفرینی در کشاورزی مشکلات و چشم انداز
۳- چالش های رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم
نشانی مطلب در وبگاه سيزدهمين کنگره ملی مکانيک بيوسيستم و مکانيزاسيون ايران:
http://ncame1400.modares.ac.ir/find.php?item=1.72.73.fa
برگشت به اصل مطلب