سيزدهمين کنگره ملی مکانيک بيوسيستم و مکانيزاسيون ايران- اطلاعات ثبت نام
اطلاعات ثبت نام و پرداخت هزینه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/9/10 | 
برای دریافت اطلاعات ثبت نام خود و پرداخت هزینه های خود لطفا اینجا کلیک کنید.

هزینه ها مربوط به پکیج کامل کنگره، نهار روزهای اول، دوم و سوم  و پذیرایی بین پنل های کنگره می باشد.

به ازای هر مقاله اضافه (بیش از ۲ مقاله) مبلغ ۷۵۰۰۰ تومان اضافه می گردد.

بخش حضور دانش آموزی یک روزه خواهد بود که متعاقبا اعلام خواهد.
 
 جدول هزینه های ثپت نام
نوع ثبت نام هزینه (تومان)  ملاحظات
اعضای هیات علمی و
کارشناسان
۳۵۰،۰۰۰ هزینه ارائه تا حداکثر ۲ مقاله
دانشجویی ۲۰۰،۰۰۰ هزینه ارائه تا حداکثر ۲ مقاله
دانش آموزی ۴۰،۰۰۰ هزینه مربوط به ارائه یک اثر
حضور بدون مقاله ۲۰۰،۰۰۰
مجازی با ارایه مقاله ۲۰۰،۰۰۰ ویژه شرایط کرونایی
نشانی مطلب در وبگاه سيزدهمين کنگره ملی مکانيک بيوسيستم و مکانيزاسيون ايران:
http://ncame1400.modares.ac.ir/find.php?item=1.65.28.fa
برگشت به اصل مطلب